Voor meer evaluate, zie onder meer Regis Good

Voor meer evaluate, zie onder meer Regis Good

Duffy, Into the Becoming good Catholic: The issue out of Religious Initiation: The trouble of Religious Initiation (Wipf and Stock Publishers, 2010); Michael J. McCallion & David R. Maines, “Religious Gatekeepers: Some time this new Rite of Religious Initiation off People,” A symbol Interaction twenty five, zero. step three (2002) 289–302.

David Yamane, “Initiation Rites regarding Modern-day Catholic Chapel: Just what Difference Manage They make?,” Summary of Spiritual Research 54, zero. cuatro (2012): 401–420. PhD diss. University out-of Edinburgh (2011).

Zie bijvoorbeeld de- studie van Stephen Vincent Bloemeke, Phenomenological Study of Adaptive Understanding inside Sales towards the Catholic Believe (Master’s Thesis, Eastern Carolina College or university, 2017). Zie ook de hiervoor vermelde studie van Peter Braun Kapsner.

Cohen, “Transforms and Controversies-To be an american Jew,” PhD diss., Arizona State University, 2013; Anita Diamant, Choosing good Jewish existence: A hands-on for all those Transforming in order to Judaism as well as for Their family and you will Household members (Random Hous., 1998); Lawrence J. Epstein, Sales to Judaism: A guide (Jason Aronson, 1994).

Zie bijvoorbeeld Philip Mills, “Keeps We Sensed a lie? How To not ever Grow a chapel,” from inside the Samuel Koranteng-Pipim (ed.), Right here We Remain: Evaluating New Manner about Chapel (Berrien Springs, MI: Adventists Affirm, 81.

Elderly Oaks geeft geen literatuurverwijzing naar het onderzoek dat hij vermeldt, dus vermoedelijk gaat het om een intern onderzoek home het Research Company van de- kerk

Informatie hierover willen uniform dating app beoordeling is makkelijk te vinden op het internet sites. Zie voor meer analyse Egbert Harmsen, “Nieuwe Moslims in West-Europa, Bekering youngster de Islam als keuzemogelijkheid when you look at the hedendaagse westerse samenlevingen,” Religie & Samenleving step three, nr. step three (2008): 173–196; Anna Mansson McGinty, Is Muslim: West Women’s Conversion rates in order to Islam (Ny: Springer, 2006); Kate Oestergaard, “The procedure of To be Muslim: Ritualization and you may Embodiment,” Journal off Ritual Training (2009): 1–13; Lori Peek, “As Muslim: The introduction of a spiritual Term,” Sociology regarding Religion 66, no. step three (2005): 215–242.

Reid L. Neilson, “The fresh 19th-Millennium Euro-American Mormon Missionary Design,” inside Reid L. Nielson and Fred Elizabeth. Woods (eds.), Go Ye for the All the World: The growth & Development of Mormon Missionary Really works (Provo, UT: Religious Knowledge Cardio, 2012), 65–ninety.

Een doctoraatsonderzoek over katholieke bekeerlingen within the Minneapolis wees uit dat het gebrek aan integratie into the het parochiaal leven het afhaken bevordert: Peter Braun Kapsner, Catholic Initiation in the a Minneapolis Context: Dissonance and you will Progression

Zie hierover William E. Hughes, “A profile of your Missionaries of one’s Church off Jesus Christ out-of Latter-big date Saints: 1849–1900,” Master’s thesis (Brigham Younger University, 1986); Rex T. Rate, “New Mormon Missionary of 19th 100 years” (PhD diss., University out-of Wisconsin-Madison, 1991).

In the 1906 werd het ordenen van diakenen op a dozen jaar gezet, leraars op 15, priesters op 18. Came across nog eens een periode van drie jaar kon een waardige son youngster ouderling geordend worden. Zie Thomas G. Alexander, Mormons for the Change: A track record of the second-Big date New orleans saints, 1890-1930 (Urbana, IL: University off Illinois Drive, 1996), 112.

Het is deel van een nieuwe “mannelijkheid” om op zending geroepen te worden. Zie Amy Hoyt and Sara Meters. Patterson, “Mormon Manliness: Modifying Intercourse Standard regarding Era of Transition out-of Polygamy so you’re able to Monogamy, 1890–1920,” Sex & Background 23, no. 1 (2011): 72–91. Voor de leeftijd, zie Gary Shepherd and you may Gordon Shepherd, Mormon Passage: Good Missionary Chronicle (Urbana, IL: College or university regarding Illinois Press, 1998), 25.

Die getuigenissen zijn talrijk for the de- biografieen van bekeerlingen. Zie bv. hoe tal van bekende bekeerlingen pass away geestelijke bevestiging ontvingen in John P. Livingstone and Richard E. Bennett, “”Remember the fresh new Covenant, Possibly the Guide of Mormon’ (D&C ),” when you look at the ed. Reid L. Nielson and you can Fred Age. Trees (eds.), Go Ye toward The Business: The development & Growth of Mormon Missionary Performs (Provo, UT: Religious Degree Heart, 2012), 45–63.

Enrollment Inquiry

  Name (required)

  Email (required)

  [honeypot MiddleName]

  Phone

  Message

  ×